00 South Haven Lan
00 South Haven Lan

572x517x24 Jpeg JFIF 1.2
01 Plainwell [7.28.2001-8.49pm]
01 Plainwell [7.28.2001-8.49pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
02 Computer Arcade Sign [7.28.2001-9.04pm]
02 Computer Arcade Sign [7.28.2001-9.04pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
03 Everyone [7.28.2001-4.08pm]
03 Everyone [7.28.2001-4.08pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
04 Killing time [7.28.2001-5.22pm]
04 Killing time [7.28.2001-5.22pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
05 Wing man [7.28.2001-5.22pm]
05 Wing man [7.28.2001-5.22pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
06 Doug meets the city hall owners [7.28.2001-8.39pm]
06 Doug meets the city hall owners [7.28.2001-8.39pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
07 Louie starts abusing substances [7.28.2001-8.40pm]
07 Louie starts abusing substances [7.28.2001-8.40pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
08 Doug sees Louie; also starts abusing substances [7.28.2001-8.41pm]
08 Doug sees Louie; also starts abusing substances [7.28.2001-8.41pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
09 Work damnit [7.28.2001-8.44pm]
09 Work damnit [7.28.2001-8.44pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
10 I meant work please! [7.28.2001-8.45pm]
10 I meant work please! [7.28.2001-8.45pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
11 I win [7.28.2001-9.44pm]
11 I win [7.28.2001-9.44pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
12 I win again [7.28.2001-10.07pm]
12 I win again [7.28.2001-10.07pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
13 Leaving [7.28.2001-10.47pm]
13 Leaving [7.28.2001-10.47pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
14 Opps! [7.28.2001-10.47pm]
14 Opps! [7.28.2001-10.47pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2
15 Lan party ho! [7.28.2001-11.05pm]
15 Lan party ho! [7.28.2001-11.05pm]

640x480x24 Jpeg JFIF 1.2